Klára Doležálková

fotografka, animátorka a videotvůrkyně