Eva Stejskalová

Pro mou výtvarnou tvorbu je klíčové vzájemné působení člověka a krajiny, koloběh života, fascinuje mě hlavně jeho pomíjivost a výjevy každodennosti, v kterých ráda objevuji symbolická sdělení. Ráda experimentuji s různými technikami a materiály. Vystudovala jsem Malbu na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Vedu výtvarné kurzy pro děti a těším se na novou zkušenost s kurzem pro dospělé.