Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management

Výzkum různých bezobratlých od hmyzu po měkkýše v místech, kde vlivem člověka proměněnou krajinu opět začíná pohlcovat divočina.

Robert Tropek - Jiří Řehounek

2012

Calla

KEK 044

Příroda

Zvířata

Podobné tituly

Václav Křivan - Petr Stýblo

Živá zahrada

Peter Wohlleben

Tajná síť přírody

David Attenborough

Planeta žije

Jiří Řehounek - Klára Řehounková - Robert Tropek - Karel Prach

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Michael Martin

Podstata pouště

Peter Wohlleben

Můj první les

Axel Gomille

Vlci

Rachel Carsonová

Tiché jaro

Emma AdBageová

Ďolík

Merlin Sheldrake

Propletený život

Peter Wohlleben

Tajný život stromů

Peter Berthold, Gabriele Mohrová

Krmíme ptáky – ale správně