Podpořte komunitní centrum

Vaše podpora umožňuje rozvoj komunitního centra, kde provozujeme nízkoprahové kluby, kroužky a cvičení pro všechny generace a sociální skupiny.

Projekt komunitního centra můžete přímo podpořit finančním příspěvkem přes portál darujme.cz provozovaný nadací VIA.

Více informací a podrobnosti podpory najdete zde