Co je to Občanské shromáždění?

Je politika tak, jak ji dnes známe, tím nejvhodnějším nástrojem k řešení klimatické krize?

Součástí letošního Týdne pro klima vás zveme do konverzace o tom, proč může být zapojení běžných občanů do rozhodovacího procesu prostřednictvím Občanského shromáždění efektivní cestou k posílení naší demokracie a řešení klimatické krize.

Jedná se o deliberativní formu demokracie, která je paralelou k běžnému parlamentnímu systému. V Polsku je využíváno na úrovni měst, kterým pomáhá řešit problémy jako například protipovodňová opatření nebo péče o městskou zeleň. V Irsku se celostátní občanské shromáždění zabývalo otázkou potratů a vedlo ke zrušení jejich ústavního zákazu.

 

Jak posílit naši demokracii?
Jak ji ochránit před populismem a dezinformacemi?
Jak předat rozhodnutí do rukou těch, kterých se nejvíce dotknou?
Jak přivést zdánlivě nesmiřitelné tábory k rozumné debatě?

Těmito a dalšími otázkami se budeme společně zabývat na této interaktivní přednášce o občanském shromáždění.

—-
 Tato událost je součástí Týdne pro klima s Extinction Rebellion v celé ČR. Více informací zde: https://fb.me/e/2auaNh8sX
 Týden pro klima se odehrává v rámci celosvětového úsilí.
Středa 18:00—20:00
16. 6.