Ekospojka – komunitní energetika

I nadále se věnujeme komunitní energetice! Pokud vás toto téma zajímá, či byste snad sami uvažovali o založení energetického družstva, na našich schůzkách se dozvíte nejnovější informace. Zároveň plánujeme setkání jako pracovní skupinu k tématu.
Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. Podaří se komunitní energetika i na Praze 6?
Registrace na: kristyna@nesedimsousedim.cz
********************************************
Hospodaření s dešťovou vodou, městské mikroklima, zeleň v ulicích, řeka a potok jako biokoridory…
Zdají se vám tato témata příliš odborná? Nemusíte se bát. Hledáme podněty (a někdy i řešení) pro naše zastupitele, aby se nám v Břevnově žilo lépe. Jak píše Osamu Okamura ve své knize Město pro každého: „Vytváření města (…) může být tou nejdobrodružnější a nejzáslužnější strategikou hrou dneška, ve které se všichni učíme, jak hrát na společném půdorysu.“
Přidejte se k Ekospojce, dobrodružné skupině sousedů, která chce lepší klima v Břevnově!!!
Podrobnější info případně na kristyna@nesedimsousedim.cz
Pondělí 18:00—20:00
11. 7.