Komunitní energetika, její možnosti a limity

Diskuze k vysoce aktuálnímu tématu komunitní energetiky! Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. V současnosti legislativa komunitní energetice spíše brání, ale přesto se tu nabízí možnosti. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá!
Pozvaní hosté:
Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství
Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima, Praha 6
Ondřej Pašek, expert Hnutí Duha na energetiku
Facilitují: Andrea Hášová, Anna Ryvolová
Koná se v břevnovské pobočce Městské knihovny, Bělohorská 56.
Prosíme o registraci na emailu nesedimsousedim@gmail.com.
Akci podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Středa 18:00—20:00
1. 2.  2023