Kurz češtiny pro začátečníky // Czech for Beginners

Czech for Beginners! Step by Step with a great young teacher.
Basic grammar rules, pronounciation, everyday life situations, conversation (A0-A1) with other students in a small group (5-8).
15 live lessons at Břevnov.
Kurz je určen pro úplné začátečníky (A0-A1), kteří neumějí česky nebo znají pouze základní české fráze. V kurzu se studenti seznámí s pravidly české výslovnosti a základní gramatikou (skloňování, časování, základní časy), osvojí si slovní zásobu a fráze užitečné pro každodenní konverzaci.
Rozsah kurzu: 15 lekcí.
Učebnice: Lída Holá: Česky krok za krokem 1, 2016.
Registrace: katerina@nesedimsousedim.cz
Cena: 2100 Kč
Středa 18:00—19:30
6. 10. 26. 1.
2100 Kč  / 15 lekcí
Judita Hoffmanová

Vystudovala Český jazyk a pedagogiku na Pedf UK v Praze a Teorii a dějiny divadla na FF MU v Brně. Výuce českého jazyka se věnuje od roku 2020. Profesně se zaměřuje na inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem.