LETNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Zkušená lektorka Lenka Čízová vám nabízí online prázdninové setkávání s angličtinou. Pokud už se domluvíte, ale ještě chybí malý kousek k tomu, aby pro vás komunikace byla rutinou, tak se neváhejte zapsat! V kurzu si prohloubíte znalost anglické gramatiky, osvojíte si novou slovní zásobu a fráze každodenního života. Důraz bude kladen na pravidla výslovnosti, která jsou často opomíjena.

Cena: 1500,- (9 lekcí, každé úterý na Zoomu, 18.00 – 19.30)

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

Úterý 18:00—19:30
6. 7. 31. 8.

Online kurz

Lenka Čížová
Bc. Lenka Čízová

Vystudovala jsem anglický jazyk a literaturu na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po studiu jsem odjela pracovat do Londýna. Od roku 2015 jsem vedla kurzy angličtiny v jazykových školách nebo soukromě. Ve volném čase se věnuji překladu děl britských autorů (D. H. Lawrence, B. Potter).

Učit angličtinu mě nesmírně baví a moc se těším na nové studenty.