Masopustní rej

Srdečně zveme malé i větší na sousedský masopustní rej!
Sejdeme se v 16 hodin na hřišti v Junácké, kde se bude zpívat, hrát, tančit a veselit. Následovat bude veselý průvod s hudbou a zpěvem do KC Nesedím, sousedím.
Masky na sebe!
Občerstvení s sebou!
Zpěvu zdar!

Akci podpořila MČ Praha 6.

Úterý 16:00—18:00
20. 2.  2024