Školička TYKADLO

V rámci komunitního centra Nesedím Sousedím na Břevnově otevíráme od září 2023 školičku TYKADLO pro děti od 2 do 4 let.

O vaše ratolesti se od úterý do čtvrtka od 8:30 do 13:00 postarají Markéta a Betty, které je zahrnou péčí, respektem a láskou, ale s vymezenými hranicemi. Školička v rodinném a laskavém prostředí připravuje nejmenší děti k samostatnosti, novým dovednostem a poznatkům, stejně jako socializaci s ostatními dětmi v malé skupince (max. 12 dětí).

Už se těšíme na nové broučky, až vystrčí svá tykadélka a prozkoumají s námi svět kolem nás. Děti připravíme na nástup do větších školek. Naše školička sídlí v domečku se zahrádkou, kterou můžeme využít nejen ke hře, ale i k pozorování a pěstování rostlin.

Den v Tykadle vypadá takto:

  • 8:30–9:00 Příchod dětí a volná hra.
  • 9:00–9:30 Ranní kruh. Společné přivítání, povídání o předešlém dni. Zpívánky, tanečky a dramatizované básničky za doprovodu Orffových a jiných nástrojů.
  • 9:30–10:00 Svačinka a následný úklid za účasti dětí.
  • 10:00–10:30 Kreativní činnosti – divadélka, výtvarné aktivity, tvoření dle ročních období a aktuálních témat.
  • 10:30–12:00 Vycházka, volná hra dětí s přírodninami, pozorování flory i fauny a jejich změn v rámci ročních dob v nedalekém parku a sadu.
  • 12:00–12:45 Oběd. Děti se účastní příprav i následného úklidu.
  • 12:45–13:00 Odchod dětí.

Zápis dětí do školičky je možný i průběžně během roku, pokud by se nějaké místo uvolnilo, ozveme se zájemcům v pořadníku.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 731 516 014 nebo na a.ruzkova@gmail.com.

 

Školkovné činí 4.400 Kč na měsíc + 500 Kč na rok na nákup výtvarných potřeb a jiných pomůcek.

Obědy si můžou děti nosit z domova nebo jsou zajištěny naším dodavatelem mujobed.cz a hrazeny nad rámec školného (75 Kč/den). Svačinky budou stát 22 Kč/den.

Prázdniny držíme podle školních prázdnin Prahy 6.

Adresa: KC Nesedím, sousedím, roh Sartoriovy a Anastázovy ulice, vedle objektu Sartoriova 1, Břevnov – Praha 6.

 

Rezervace

Rezervace pro tuto akci již nejsou možné.

Pátek 9:30—11:00
16. 6.  2023