Školní (ne)úspěšnost dětí

Máte strach z nástupu vašeho dítěte na ZŠ? Nebo je vaše dítě v předškolní třídě MŠ a vám se zdá, že pokulhává za ostatními? Má vaše dítě problém s tím, jak si osvojit čtení a psaní?

Pokud ano, je seminář určený právě pro vás.

Tereza Patolánová se věnuje metodám, které pomáhají dětem s poruchami učení, protože s nimi má přímou zkušenost jako speciální pedagožka i matka. Na semináři představí možnosti a principy, s kterými pracuje Neurovývojová stimulace a sluchová terapie Benaudira. Obě metody cílí na příčiny poruch učení. V mnoha oblastech tak mohou pomoci dítěti dostat se na stejnou startovní čáru, kde jsou jeho vrstevníci.

Cena: 100 Kč

 

Více informací od lektorky:

Seminář přinese informace především pro rodiče předškolních dětí, které mají problémy s předškolní přípravou nebo už mají děti ve škole a řeší obtíže spojené nejen s čtením a psaním (dyslexie, dysfázie), ale i poruchou pozornosti (ADHD, ADD), zvýšenou unavitelností dítěte, obtížemi při vyjadřování apod.

Nezáleží na tom, jestli má dítě diagnózu či nikoliv. Pokud jako rodič cítíte, že je něco v nepořádku, většinou vás intuice nezklame. Pokud chcete ukázat, jak můžete své dítě podpořit, je seminář určený právě pro vás.

Seznámím vás s tím, co jsou to primární reflexy a jak jejich přetrvávání přímo ovlivňuje osvojování školních dovedností. Dále se dozvíte, co je to sluchové zpracování a s čím vašemu dítěti může pomoct sluchový trénink Benaudira.

Neurovývojová stimulace – cvičení na inhibici primárních reflexů

Primární reflexy jsou nám vlastní ještě před narozením, pomáhají dítěti při porodu a jsou nezbytné v prvních měsících života. Postupně se ztrácejí, zanikají a překrývají je reflexy, které se během života dále vyvíjejí. Z různých důvodů mohou zůstat primární reflexy aktivní po celý život.

Benaudira – individualizovaný sluchový trénink

Potíže se sluchovým zpracováním zvuků řeči nejsou vůbec vidět, ale mohou se významně podílet na tom, proč je dítě neúspěšné. Proč mu dělá potíže naučit se mluvit, neumí vytvořit rým, špatně vyslovuje některé hlásky, nepozná první hlásku ve slově, zaměňuje písmena, špatně si osvojuje čtení a psaní, nemůže se soustředit ….

Co můžeme dělat, když dítě slyší, ale nemluví?

Slyší, ale nerozumí?

Slyší, ale vůbec mě nevnímá?

Napadlo vás někdy, že může slyšet jinak než vy?

Ucho slyší, ale až mozek je zodpovědný za rozpoznávání a zpracování hlásek, zvuků a tónů řeči.

A mozek lze trénovat.

 

Mgr. Tereza Patolánová

Práci s předškolními dětmi se věnuji 10 let, každý rok absolvuji další odborné kurzy a semináře. Pracovala jsem jako speciální pedagog v předškolním zařízení pro děti z náhradní rodinné péče i jako vedoucí pedagog v dětské skupině. Speciální pedagogika je pro mě východiskem pro způsob uvažování, pomáhá mi vidět věci v souvislostech, hledat možné příčiny a způsoby, jak pomoct dětem v různých situacích. Práce s dětmi mě naučila, že aby mě děti braly, musím věřit tomu, co dělám.

Rezervace

Rezervace Cena Počet
Rezervace na seminář 100,00Kč Sold out

Rodiče samoživitelé mají nárok na slevu 15 %. Pro její uplatnění vepište do rámečku velkým písmem kód "NESEDIMSLEVIM".

Platbu za kurzy / kroužky je potřeba odeslat do 10 dnů od začátku dané aktivity. Podrobné znění podmínek najdete zde.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Středa 18:00—19:30
14. 6.  2023