Helena Hlaváčková

Mgr. Helena Hlaváčková, DiS. je celostní terapeutka s akreditací Eternal Spring Čchi-kung/Tchaj-ti čchuan instruktor a Shi-atsu terapeut (The School of Healing Arts, učitel Seymour Koblin, přímý žák mistrů C. K . Chu, Wataru Ohashiho a Michia Kushiho).

Kromě celostního přístupu vycházejícího z taoismu a tradiční čínské medicíny se zabývá hudbou, výukou hry na lyru a flétnu (Mezinárodní konzervatoř Praha, učitel Zdeněk Dvořák a Jan Braunstein).