Judita Hoffmanová

Vystudovala Český jazyk a pedagogiku na Pedf UK v Praze a Teorii a dějiny divadla na FF MU v Brně. Výuce českého jazyka se věnuje od roku 2020. Profesně se zaměřuje na inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem.