Marie Hledíková

Jógu vnímám jako cestu introspekce. Učí chápat existenci v rámci kauzality v souladu se svými vlastními stíny. Ponouká k integraci vnějšího i vnitřního, a tím vede k sebereflexi, uvědomování si svého vlastního prostředí, či vědomí okolního světa.

Na České akademii jógy jsem absolvovala kurz Jógové filozofie a etiky pod FF UK, vzdělávala jsem se na půdě FTVS UK v jógové terapii, učila se principům zdravého pohybu u Lenky Oravcové, v Indii jsem nasávala jógové kořeny a absolvovala roční kurz hatha jógy.
Jógové myšlení a láska k psaní mě nasměrovaly k počinu stvořit knihu jógovou, ta mi vyšla pod názvem Rodičovství jógovýma očima, jógová filozofie a psychologie jako cesta k dětem.

Nemám ráda klišé, miluji kafe, neholduji dogmatům, naopak mám ráda tvárnost a schopnost sebereflexe, zbožňuji svoje děti, les, knihy, různorodá výtvarná a umělecká vyjádření, specifický humor, útulná zákoutí a pocity spojené s vůněmi.