Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.

Kniha se zabývá významem městských zákoutí vzniklých náhodou, omylem či zanedbáním a stávají se nedílnou a důležitou součástí života obyvatel, ale také útočištěm pro zeleň, hmyz, ptáky.

Radan Haluzík

2021

Academia

KEK 019

Město

Urbanismus

Podobné tituly

Scott Kellogg - Stacy Pettigrew

Toolbox for sustainable city living (a do-it-yourself guide)

Toby Hemenway

Ekosystémy měst budoucnosti

Radka Pokorná - Lucie Matoušková Lankašová - Soňa Valčíková - Anita Blahušová

Pěstujeme ve městě

Michala Hrnčiarová

Balkón jako zahrádka

kolektiv autorů

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

Osamu Okamura

Město pro každého

Martin Rasper

Urban Gardening. Zahrady ve městě.

kolektiv autorů

Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí

Anna Beata Háblová

Nemísta měst. Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst.

Emma AdBageová

Ďolík