Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí

Sborník textů ke konferenci Pěšky městem. Organizace Pěšky městem hájí chůzi jako nejlepší a nejzdravější způsob dopravy na kráké vzdálenosti ve městě. Inspirativní texty různých autorů na toto téma.

kolektiv autorů

2021

Pěšky městem

KEK 022

Město

Urbanismus

Veřejný prostor

Podobné tituly

Scott Kellogg - Stacy Pettigrew

Toolbox for sustainable city living (a do-it-yourself guide)

Toby Hemenway

Ekosystémy měst budoucnosti

Radka Pokorná - Lucie Matoušková Lankašová - Soňa Valčíková - Anita Blahušová

Pěstujeme ve městě

Michala Hrnčiarová

Balkón jako zahrádka

kolektiv autorů

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

Osamu Okamura

Město pro každého

Martin Rasper

Urban Gardening. Zahrady ve městě.

Anna Beata Háblová

Nemísta měst. Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst.

Emma AdBageová

Ďolík

Radan Haluzík

Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.