O nás

ACTIVE CITIZENS FUND

2018-2022 Projekt Břevnovská spojka podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

2022-2024 Projekt Město patří všem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

ERASMUS +

Od 1. září 2023 do 30. srpna 2024 jsme partnery slovenského komunitního centra Stará Jedáleň, o. z. v projektu „Učiace sa komunity“ (č. 2023-1-SK01-KA210-ADU-000159017).

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však výhradně názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Slovenská akademická asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národní agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Evropská unie ani zadavatel za ně nenesou odpovědnost.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

2024

 • Dětem vstup povolen
 • Festival neviditelné práce
 • Komunitní ekologické aktivity
 • Kronika naší čtvrti aneb Břevnovský express
 • Kultura pro komunitu

2023

 • Kultura pro komunitu
 • Nesedím, tedy jsem
 • Dětem vstup povolen!
 • Kronika naší čtvrti aneb Břevnovský express
 • Ekologické aktivity pro všechny generace

2022

 • Jsi hvězda!
 • Cyklus performativních akcí pro komunitu
 • Dětem vstup povolen!
 • Břevnovský express!
 • Imaginace – inspirace – integrita
 • Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru III.
 • Integrační program pro ukrajinské uprchlíky

2021

 • Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru II.
 • Cyklus performativních akcí pro komunitu Břevnova a širšího okolí
 • Kronika naší čtvrti aneb Břevnovský express.

2020

 • Nesedím, výletím (Senior & handicap sport na Šestce)
 • Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru (Ekologická výchova)
 • Nádrž na dešťovku.

2019

 • Nesedím, výletím (výlety pro seniory) finančně podpořila MČ Praha 6.

2018

 • Komunitní divadlo: Nepořádné dítě aneb Lovci duchů
 • Sousedský minifestival během Zažít Břevnov jinak

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2024

 • Festival neviditelné práce

2021

 • Zajištění akční skupiny k očkování MASO MČ Praha 6.

2020

 • Sousedský masopust.

2019

 • Projekt Dvorek – revitalizace zahrady komunitního centra Nesedím, sousedím

NADACE J&T

Nadace J&T podpořila v roce 2022 a 2023 programy na podporu integrace ukrajinských rodin.

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

Projekt Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově, které nabízí komplexní program a služby pro vybrané cílové skupiny a je otevřeno i širší veřejnosti.

NADACE VIA

Nadace Via svou finanční podporou podpořila výměnu podlahových krytin v komunitním centru, dále pak výměnu asfaltového povrchu venkovního dvorku za polopropustnou dlažbu.

NADACE O2

Výlety pro seniory jsme v roce 2018 realizovali díky internímu Projektu Nadace O2 „Pomozte své komunitě“.

NADACE ČEZ

Realizaci projektu Nesedím, sousedím (rekonstrukce přízemních prostor) podpořila Nadace ČEZ.

NADACE T-MOBILE

Projekt Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni podpořil T-Mobile v rámci grantové výzvy Mluvme spolu .

NADAČNÍ FOND ZEMĚKVĚT

Nadační fond Zeměkvět podpořil v roce 2022, 2023 a 2024 fungování komunitního centra.