O nás

Active Citizens Fund

2018-2022 Projekt Břevnovská spojka podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

2022-2024 Projekt Město patří všem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Erasmus+

Od 1. září 2023 do 30. srpna 2024 jsme partnery slovenského komunitního centra Stará Jedáleň, o. z. v projektu „Učiace sa komunity“ (č. 2023-1-SK01-KA210-ADU-000159017).

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však výhradně názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Slovenská akademická asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národní agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Evropská unie ani zadavatel za ně nenesou odpovědnost.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

2023

Kultura pro komunitu
Nesedím, tedy jsem
Dětem vstup povolen!
Kronika naší čtvrti aneb Břevnovský express
Ekologické aktivity pro všechny generace

2022

Jsi hvězda!
Cyklus performativních akcí pro komunitu
Dětem vstup povolen!
Břevnovský express!
Imaginace – inspirace – integrita
Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru III.
Integrační program pro ukrajinské uprchlíky

2021

 • Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru II.
 • Cyklus performativních akcí pro komunitu Břevnova a širšího okolí
 • Kronika naší čtvrti aneb Břevnovský express.

2020

 • Nesedím, výletím (Senior & handicap sport na Šestce)
 • Cyklus ekologických aktivit v komunitním centru (Ekologická výchova)
 • Nádrž na dešťovku.

2019

 • Nesedím, výletím (výlety pro seniory) finančně podpořila MČ Praha 6.

2018

 • Komunitní divadlo: Nepořádné dítě aneb Lovci duchů
 • Sousedský minifestival během Zažít Břevnov jinak

Magistrát hlavního města Prahy

2021

 • zajištění akční skupiny k očkování MASO MČ Praha 6.

2020

 • Sousedský masopust.

2019

 • Projekt Dvorek – revitalizace zahrady komunitního centra Nesedím, sousedím

NADACE J&T

Nadace J&T podpořila v roce 2022 a 2023 programy na podporu integrace ukrajinských rodin.

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

Projekt Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově, které nabízí komplexní program a služby pro vybrané cílové skupiny a je otevřeno i širší veřejnosti.

nadace via

Nadace Via svou finanční podporou podpořila výměnu podlahových krytin v komunitním centru, dále pak výměnu asfaltového povrchu venkovního dvorku za polopropustnou dlažbu.

nadace O2

Výlety pro seniory jsme v roce 2018 realizovali díky internímu Projektu Nadace O2 „Pomozte své komunitě“.

nadace čez

Realizaci projektu Nesedím, sousedím (rekonstrukce přízemních prostor) podpořila Nadace ČEZ.

nadace t-mobile

Projekt Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni podpořil T-Mobile v rámci grantové výzvy Mluvme spolu .

nadační fond zeměkvět

Nadační fond Zeměkvět podpořil v roce 2022 fungování komunitního centra.