Podpořte komunitní centrum

Naši komunitu tvoří všichni ti, kdo k nám chodí a pomáhají svou dobrovolnou prací nebo finančně. Neobejdeme se bez vás!

Dobrovolnictví rozvíjíme na několika úrovních. Potřebujeme pomoct s provozem centra, při pořádání veřejných akcí, průběžně nabíráme dobrovolné kuchaře a kuchařky na obědy pro seniory v projektu V pátek nejím sám. 

Z doby pandemie nám zůstal dobrý zvyk pomáhat seniorům s nákupy, doprovodem k lékaři nebo venčením psů. Propojujeme potřebné seniory v nouzi s dobrovolnými pomocníky. Rádi poradíme s ovládáním chytrých telefonů a počítačů.

Pokud nám chcete nabídnout svůj čas a dovednosti, ozvěte se na katerina@nesedimsousedim.cz

Vaše finanční podpora umožňuje rozvoj komunitního centra, kde provozujeme nízkoprahové kluby, kroužky a cvičení pro všechny generace a sociální skupiny.

Projekt komunitního centra můžete přímo podpořit finančním příspěvkem přes portál darujme.cz provozovaný nadací VIA.

Více informací a podrobnosti podpory najdete zde