BŘEVNOVSKÁ SPOJKA

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKT BŘEVNOVSKÁ SPOJKA!

Co je naším cílem?

Posilovat sousedské vztahy na Břevnově a společně se zastupiteli Prahy 6 a radnicí pracovat na tom, co místní obyvatele trápí a co by potřebovali k tomu, aby se jim na Břevnově žilo lépe. Chceme své sousedy motivovat a podpořit v tom, aby se:

  • zajímali o místní kauzy
  • zapojili do dění ve své čtvrti
  • nebáli oslovit místní zastupitele se svými nápady do komunální politiky
  • uměli vyhledávat vhodné spojence
  • si pomáhali navzájem

Břevnovská spojka znamená

  • aktivní skupinky sousedské spolupráce – budeme se scházet a debatovat nad tématy, u kterých se shodneme, že je potřeba je řešit, jako například ekologie, udržitelný rozvoj naší čtvrti, architektura a územní plánování, dostupnost zdravotních a dalších služeb, kultura, doprava…
  • zmapování potřeb a situace týkající se kvality života lidí v Břevnově – provedeme výzkum, který zmapuje vaše/naše potřeby v oblasti sociálního, kulturního a sousedského života – chceme, abyste se do něj zapojili, ať jste staří nebo mladí, z různých koutů Břevnova, ze sídliště nebo z vilky!
  • zapojení se do rozhodovacích procesů – pozveme na naše setkání zastupitele MČ Praha 6 – chceme navázat vyváženou spolupráci,  vzájemně si naslouchat, učit se společně komunikovat, zkusit dobré nápady a potřeby Břevnovanů s jejich pomocí uskutečnit
  • sousedská poradna – spustíme sousedskou poradnu, kterou budou zajišťovat pracovníci komunitního centra – kdokoli se na nás bude moct obrátit se svými problémy, nápady, podněty, poradit se. V Nesedím, sousedím bude možné konzultovat nápady, hledat zdroje, radit se o postupech – kam se s jakým problémem obrátit apod. Poradnu bude možné kontaktovat osobně i elektronicky.
K informacím o projektu je připravený samostatný web brevnovskaspojka.cz
Břevnovská spojka

Pro další informace se obracejte na:

Manažerku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna@nesedimsousedim.cz

PR projektu Magdalénu Černou: magdalena@nesedimsousedim.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Datum zahájení projektu:        1. 10. 2020

Datum ukončení projektu:      30. 9. 2022