BŘEVNOVSKÁ SPOJKA

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKT BŘEVNOVSKÁ SPOJKA!

Co je naším cílem?

Posilovat sousedské vztahy na Břevnově a společně se zastupiteli Prahy 6 a radnicí pracovat na tom, co místní obyvatele trápí a co by potřebovali k tomu, aby se jim na Břevnově žilo lépe. Chceme své sousedy motivovat a podpořit v tom, aby se:

  • zajímali o místní kauzy
  • zapojili do dění ve své čtvrti
  • nebáli oslovit místní zastupitele se svými nápady do komunální politiky
  • uměli vyhledávat vhodné spojence
  • si pomáhali navzájem

Břevnovská spojka znamená

  • aktivní skupinky sousedské spolupráce = budeme se scházet a debatovat nad tématy, u kterých se shodneme, že je potřeba je řešit, jako například ekologie, udržitelný rozvoj naší čtvrti, architektura a územní plánování, dostupnost zdravotních a dalších služeb, kultura, doprava…
  • zmapování potřeb a situace týkající se kvality života lidí v Břevnově – provedeme výzkum, který zmapuje vaše/naše potřeby v oblasti sociálního, kulturního a sousedského života – chceme, abyste se do něj zapojili, ať jste staří nebo mladí, z různých koutů Břevnova, ze sídliště nebo z vilky!
  • zapojení se do rozhodovacích procesů – pozveme na naše setkání zastupitele MČ Praha 6 – chceme navázat vyváženou spolupráci,  vzájemně si naslouchat, učit se společně komunikovat, zkusit dobré nápady a potřeby Břevnovanů s jejich pomocí uskutečnit
  • sousedská poradna – spustíme sousedskou poradnu, kterou budou zajišťovat pracovníci komunitního centra – kdokoli se na nás bude moct obrátit se svými problémy, nápady, podněty, poradit se. V Nesedím, sousedím bude možné konzultovat nápady, hledat zdroje, radit se o postupech – kam se s jakým problémem obrátit apod. Poradnu bude možné kontaktovat osobně i elektronicky.
K informacím o projektu je připravený samostatný web brevnovskaspojka.cz
Břevnovská spojka

Pro další informace se obracejte na:

managerku projektu Kristýnu Ciprovou: kristyna@nesedimsousedim.cz

PR projektu Magdalénu Černou: magdalena@nesedimsousedim.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Active Citizens Fund
Nadace OSF
VDV
Skautský institut

Datum zahájení projektu:        1. 10. 2020

Datum ukončení projektu:      30. 9. 2022