Rozvrh

Po

Klub pro rodiče s dětmi

930—1230 volná herna

Jógová terapie s hlídáním dětí 1030—1200

Klub pro seniory

EN kurz 1330—1500 Volný klub 1500—1700

Pohádky / Výtvarka 1700—1830 1 × měsíčně

Zpívání

1830—1930

Út

Klub pro rodiče s dětmi

930—1230 lektorka

Jemná jóga

1300—1400

Břevnovský express

(kroužek pro děti) 1430—1630

Fú Fú Band I. 1430—1515 /1515—1600

Fú Fú Band II. 1600—1645

Výtvarný kurz pro seniory

1700—1845

St

Klub pro rodiče s dětmi

930—1230 lektorka

Jógová terapie s hlídáním dětí 1030—1200

Klub pro seniory

Volný klub 1300—1600

Zdravotní cvičení 1600—1700

SOUSEDSKÉ VEČEŘE / OTEVŘENÉ PŘEDNÁŠKY / VEŘEJNÉ AKCE

Čt

Klub pro rodiče s dětmi

930—1230 lektorka

Klub pro seniory

Zdravotní cvičení 1300—1400

Počítačový kurz pro seniory 1430—1600

OTEVŘENÉ KOMUNITNÍ AKCE

TVOŘIVÉ PÁTKY PRO MALÉ I VELKÉ

930—1230 lektorka

OTEVŘENÉ KOMUNITNÍ AKCE

So

DÍLNA MUŽI DĚTEM

1 × měsíčně 930—1230

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ 1 × za dva měsíce 1030—1400

OTEVŘENÉ KOMUNITNÍ AKCE