Co děláme

V komunitním centru vítáme všechny generace. Kromě pravidelných kurzů pořádáme také různé workshopy, promítání, společné vaření, sousedské snídaně, bazárky a další. Tyto aktivity najdete vždy v programu pro daný měsíc.

Od února 2021 otevíráme nové kurzy a srdečně zveme i vás! Vzhledem k nadále nejisté situaci se většina kurzů dá realizovat i online, ale doufáme, že se již brzy potkáme naživo…

Senioři, rodiče samoživitelé a studenti do 26 let u nás mají 10 % slevu. Více informací na emailu nesedimsousedim@gmail.com.

Pravidelný program:

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – středa 17.30–21 (od 24. 2.)

Píšete a chcete se přiučit nové grify? Máte v hlavě příběhy a nevíte, jak je hodit na papír? Přijďte se přiučit u světových prozaiků. Kurz na praktických ukázkách osvětlí základní prozaistické veličiny jako je charakterizace postavy, prostředí, dialog apod. Témata jsou vždy probírána na konkrétních povídkách mistrů. První čtyři lekce jsou věnovány teorii, v druhé půlce kurzu pracujeme s povídkami samotných účastníků. Vede Viktor Špaček.

Cena: 2800 Kč/8 lekcí (kurz probíhá každých 14 dní)

V PES 4 a PES 5 probíhají lekce online.

KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY – středa 18–21 (od 17. 2.)

Kurz šití pro začátečníky je ideální pro všechny, kdo neumí šít nebo jsou opravdu v začátcích a potřebují popostrčit. Kurz vás naučí překonat strach ze střihnutí do látky, vybrat střih, zacházet se šicím strojem – základním i overlockem. Řekneme si vše o strojích, látkách i jednoduchých střizích. Vede Michaela Dragounová.

Cena: 2600 Kč/5 lekcí (kurz probíhá jednou měsíčně)

Kurz má omezenou kapacitu, je tedy možné jej realizovat i v PES 4, v případě PES 5 budou lekce nahrazeny v jiných termínech.

VÝTVARNÝ KURZ S DAGMAR URBÁNKOVOU – úterý 17–18.45

V tomto kurzu se věnujeme nejrůznějším technikám: kresbě (uhel, tužka, tuš…), malbě (tempera, kvaš…), grafickým technikám (linoryt, monotyp, koláž…). Témata lektorka přizpůsobuje zkušenostem účastníků, mohou to být studie podle předlohy (podle skutečnosti) přírodnin, zátiší i volná témata: záznamy chutí, zvuků, ilustrace textů… Účastníci také mohou sami navrhovat, čemu by se chtěli věnovat.

Cena: 2800 Kč/15 lekcí; 1100 Kč/5 libovolných lekcí

V PES 4 a PES 5 kurz prodlužuje o náhradní termíny.

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI – úterý 17–18.30 (od 9. 2.)

Angličtina je v dnešním světě univerzální jazyk k domluvě! U nás v kurzu se zábavnou formou seznámíte s pravidly anglické výslovnosti, osvojíte si základní gramatická pravidla a fráze, naučíte se základní slovní zásobu pro zvládnutí konverzace na jednoduché téma.

Cena: 2900 Kč/16 lekcí (1. lekce je ukázková a je zdarma)

V PES 4 a PES 5 probíhají lekce online.

ANGLIČTINA – STŘEDNĚ POKROČILÍ úterý 18.40–20.10 (od 9. 2.)

Anglicky se domluvíte, ale ještě chybí malý kousek k tomu, aby pro vás komunikace byla rutinou. V našem kurzu si prohloubíte znalost anglické gramatiky, osvojíte si novou slovní zásobu a fráze každodenního života. Důraz bude kladen na pravidla výslovnosti, která jsou často opomíjena.

Cena: 2900 Kč/16 lekcí (1. lekce je ukázková a je zdarma)

V PES 4 a PES 5 probíhají lekce online.

ŠPANĚLŠTINA – ZAČÁTEČNÍCI – čtvrtek 13–14.30 (od 11. 2.)

I úplný španělštinářský začátečník si může časem přečíst informační leták, popisek u slavné památky nebo porozumět hlášení na letišti. Nevěříte? Přesvědčte se sami v našem jazykovém kurzu. Naučíte se základy gramatiky, zeptáte se na cestu a snadno zjistíte cenu zboží v obchodě. V kurzu klademe důraz na aktivní použití jazyka v běžných životních situacích.

Cena: 2900 Kč/16 lekcí (1. lekce je ukázková a je zdarma)

V PES 4 a PES 5 probíhají lekce online.

ŠPANĚLŠTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ – čtvrtek 14.45–16.15 (od 11. 2.)

Znáte to. Španělštinu už jste se učili několikrát, ale nikdy jste své znalosti nedotáhli do vítězného konverzačního konce. Nyní máte příležitost osvěžit si své základy španělštiny a prohloubit si své španělštinářské umění. V kurzu se zaměříme na každodenní situace, naučíte se zvládnout konverzaci na všechna základní témata a porozumíte psanému textu. Bez gramatických pravidel a slovní zásoby se samozřejmě také neobejdete.

Cena: 2900 Kč/16 lekcí (1. lekce je ukázková a je zdarma)

V PES 4 a PES 5 probíhají lekce online.