Klima jako příležitost

——————————————–
Cyklus Klima jako příležitost volně navazuje na předchozí otevřená fóra týkající se klimatické krize a skupinu Ekospojka. Inspirací je kniha Petra Daniše – Klima je příležitost (klimajeprilezitost.cz/), s jehož laskavou podporou tento záměr realizujeme.
Během osmi večerů se společně podíváme na to, co můžeme udělat každý z nás v oblastech: čistá energie a jak s ní šetřit; šetrná doprava; odpovědné stravování; nakupování; obnovování přírody; klimatické offsety; ovlivňování druhých a prosazování změny; volíme pro klima a vzdělávání.
Na jednotlivých setkáních budou přítomni hosté, kteří téma představí a následovat bude společná facilitovaná diskuze.
——————————————-
Akci podpořila MČ Praha 6 a Evropská unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však výhradně názory a stanoviska Nesedím, sousedím a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Národné agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Evropská unie ani Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu za ně nenesou odpovědnost.

 

 

 

Rezervace

Rezervace pro tuto akci již nejsou možné.

Středa 18:00—19:30
první setkání 11. 10.  2023
poslední setkání 8. 11.  2023