Vynášení Morany

Tradiční skoncování se zimou, aby mohlo přijít jaro.

Sejdeme se na dvorku komunitního centra. Průvod vyrazí v 16 hodin směrem do Markéty k potoku.

Všechny, kdo rádi zpívají, zveme na Sousedské souznění 20. 3., kde se budou nacvičovat právě jarní písně.

Úterý 16:00—17:00
21. 3.  2023