Kartografie (Eko)systémů

Soubor rozhovorů se zástupci kulturních iniciativ pořízený v roce 2021 během terénního výzkumu projektu Kartografie (Eko)systémů / RurArtMap a Mapa Perpedian: Black edition přináší momentální sondu do rané koronacénové kulturní krajiny v rurálních a periferních oblastech. Souvislosti umění, kultury, vědy a občanských komunit v rozhovorech s lidmi z celé ČR.

Jiří Sádlo - Přemysl Mácha - Ondřej Navrátil

2022

Nadace Agosto Foundation

KEK 068

Komunity

Kultura

Venkov

Podobné tituly

Nadia Johanisova

Living in the cracks. A look at rural social enterprises in Britain and the Czech Republic