Co děláme

V Nesedím, sousedím nabízíme široké spektrum kroužků, které jsou určené dětem různých věkových skupin. Pro rodiče samoživitele 10 % sleva. Více informací na www.nesedimsousedim.cz nebo na emailu nesedimsousedim@gmail.com. Přehled kroužků v roce 2022 je vypsán níže. Obyvatelé Prahy 6 mohou na jednotlivé aktivity žádat příspěvek v aplikaci Aktivní město.

V létě míváme příměstské tábory pro děti ve věku 7–12 let.

Od září 2021 u nás sídlí SEDMIKRÁSKA, klub pro děti bez účasti maminek, který vychází z waldorfské pedagogiky.

Určeno pro: „předškolkové“ děti ve věku 2–4 roky.

Kdy: úterý, středa a čtvrtek dopoledne (přibližně od 8.30–12.30)

Sedmikráska funguje jako klub od školního roku 2017/2018. Jde o malou skupinku dětí (maximálně 9–10), vhodnou zejména pro mladší věkovou skupinu, o kterou se dvě dopoledne v týdnu starají dvě paní učitelky Hanka a Eva.

Dopolední program Sedmikrásky vychází ze zásad waldorfské pedagogiky a je v podstatě totožný s programem waldorfské mateřské školy Dusíkova. Je tvořený tak, aby se dětem plynule a organicky střídaly jak části, které jsou organizované, tak části, kde si mohou volně hrát a jsou pro ně více odpočinkové.

V malém prostředí, které umožňuje individuální péči, tak mají děti možnost zvykat si na bezpečné pobývání v dětské skupině, být schopné se na chvíli odpoutat od maminky a postupně se učit základní dovednosti samostatnějšího fungování. A hlavně zažívat to, co děti ve waldorfské školce zažívají – spoustu básniček, písniček, pohádek a her, tvoření z přírodních materiálů, útulné a přívětivé prostředí, pravidelný rytmus, dostatečné pobývání venku a možnost potkat nové kamarády.

Sedmikráska je vhodná i pro děti, které zatím nemají zkušenost se samostatným pobýváním v dětské skupině bez přítomnosti rodiče. Základní podmínkou je pouze určitá školková zralost (bez plen, schopnost komunikace…). Děti do Sedmikrásky jsou přijímány i během školního roku, vždy záleží na aktuální situaci.

Sedmikráska funguje během školního roku od druhého zářijového týdne. Prázdniny a volné dny jsou v Sedmikrásce identické se školními prázdninami a volnými dny na Praze 6 (podle ZŠ Dědina).

Paní učitelky mají vzdělání ve waldorfské pedagogice, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání, působí jako zástupné paní učitelky v podobných waldorfských Klubech pro děti bez maminek (Hnízdo, Včelička) a osm let provozovaly Klubík ve waldorfské mateřské školce Dusíkova, případně mají zkušenost s vedením klubu v mateřském centru.

Pro další informace prosím kontaktujte Ing. Evu Dolákovou – eva.dolakova1@gmail.com, telefon 605 451 060.

Program KC pro mladší děti:

POHÁDKA Z PROMÍTAČKY S VÝTVARNOU DÍLNOU – přes zimu, pondělí 17.15–18.30

Pohádky z promítačky DIAX jsou oblíbenou aktivitou pro nejmladší děti (0–5 let). Pohádky z promítačky kombinují promítání statických obrázků, čtení pohádky a hudební doprovod. Na pohádku vždy navazuje tematická výtvarná dílna, kde se děti učí různé výtvarné techniky. Probíhá vždy 1x měsíčně dle informací na webu.

Cena: 60 Kč/1 dítě

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

FÚFÚ BAND PRO MALÉ MUZIKANTY – úterý 15.00–15.45 hod začátečníci a 16.00–16.45 pokračující

Fúfú band je dětský orchestr, ve kterém děti zpívají lidové a pentatonické písničky a doprovázejí je na pentatonické flétny a jiné nástroje. Orchestr je rozdělený na  mladší děti (od 5 do 6 let) a starší děti (od 6 do 10 let). Lektorky spolu s dětmi připravují i tematická vystoupení (Vánoce, masopust ad.) a vystupují i na sousedských akcích (např. Zažít Břevnov jinak).

Vedou: Olga Závadová a Orsi Sziranyi
Kontakt: ola.zavadova@gmail.com nebo 732788774

Cena: 1600 Kč/kurz

Kurzy pro starší děti:

KURZ ANIMACE (PRO DĚTI OD 9 DO 12 LET) – pondělí 15–16.50 (od 7. 2. do 30. 5.)
Děti se naučí vytvořit si vlastní animovaný film z toho, co najdou po kapsách,v parku nebo z toho, co si vyrobí. Zkušená lektorka Klára Doležálková provede děti celým procesem tvorby animovaného filmu: od nápadu, storyboardu, k postupné tvorbě loutek až k samotnému „natáčení“. Děti budou pracovat s profesionálním vybavením fotoaparáty a střihačským programem.
Cena: 2900 Kč (15 lekcí)

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

SOUSEDSKÝ ORCHESTR (PRO DĚTI OD 10 LET) – pondělí 17–18.30 (od 7. 2. do 23. 5.)
Hraje vaše dítě na melodický nástroj a chtělo by hrát v orchestru? Zahrát si známé melodie klasické, populární nebo filmové hudby? Nově vznikající Sousedský orchestr hledá hráče na smyčce a dechy. Požadujeme znalost not v rámci svého nástroje, zkušenost s ansámblovým hraním výhodou. Orchestr povede Kristýna Pánková.
Cena: 500 Kč (16 lekcí)

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

Kroužek finančně podpořila MČ Praha 6

BŘEVNOVSKÝ EXPRESS – úterý 14.30–16 (od 1. 2. do 3. 5.)

Skupina mladých reportérů se učí hravou formou přemýšlet o světě kolem nás a tyto informace předat dalším. Děti se učí vést rozhovory, navštěvují zajímavá místa, píšou recenze, připravují ilustrace, stripy, komiksy a dělají vlastní výzkumy. Z toho všeho vzniká časopis, který čtou celé rodiny i rozmanití obyvatelé nejen Břevnova. Pro děti od 9 do 11 let. Vede Gabi Kovaříková a Magda Jiřička Stojowska.

Cena: 1800 Kč/15 lekcí

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

Kroužek finančně podpořila MČ Praha 6

HRAJEME SI ANGLICKY (PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET) – středa 14.30–15.45 (od 16. 2. do 15. 6.)
Angličtina v pohybu, hravě, pohotově, v praxi. Zábavné hodiny angličtiny, které nemají nic společného se školním memorováním. Kurz, který děti opravdu rozmluví. Kurz vede Tinka Avramova, která se narodila v USA a absolvovala anglický alternativní divadelní program na DAMU.
Cena: 1900 Kč (14 lekcí)

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

EXPEDICE V TRÁVĚ – čtvrtek 15–17 (od 10. 2. do 9. 6.)

Badatelský kroužek pro děti od 6 do 11 let. Hravou formou prozkoumáme, co nám na Břevnově roste, žije, ukrývá se, plave a létá. Budeme hledat i tam, kde by nás to nenapadlo, dívat se zblízka, poslouchat, lovit, zkrátka bádat. Pro všechny zvědavé děti, které se na cestě za poznáním nebojí umazat a unavit. Probíhá venku v terénu, zázemí v komunitním centru využijeme pouze při příliš velké nepřízni počasí. Vede Markéta Šicová.

Cena: 1300 Kč/17 setkání

Registrace: katerina@nesedimsousedim.cz

BĚŽÍM – NESEDÍM středa 15.15–16.15 (děti 7–16 let, od 16. 2. do 8. 6.)

Škola běhání, ve které budou děti (nepřekvapivě) běhat, naučí se zapojit při běhu správné svaly a k tomu dobře dýchat, posílí své tělo a poznají atletickou abecedu. S Kateřinou Janovskou, úspěšnou břevnovskou sportovkyní, budou děti v běhu poznávat okolí Břevnova, Střešovic, Petřína a Petřin. Součástí kurzu bude orientace v terénu, otužování, hry, povídání o zdravém stravování. Kurz probíhá venku se zázemím v Nesedím, sousedím.

Cena: 1890 Kč/18 setkání

Registrace: magda@nesedimsousedim.cz

TVŮJ KOMIKS pátek 15–17 (vždy třetí pátek v měsíci)

Pro děti, které baví komiksy, kreslení a vymýšlení příběhů. Děti budou pod vedením lektorky Gabi Kovaříkové společně hledat děj svého příběhu a styl, který se nejlépe hodí k autorskému vyjádření. Je možné se zúčastnit jednotlivě i všech setkání a rozvíjet svůj komiksový příběh. Pro děti od 6 let.

Cena: 250 Kč/1 workshop

RUKODÍLNA (v zimě 1x měsíčně v sobotu 9.30–12.30)

Dílna je určena pro děti ve věku od 6 do 14 let, během níž si vyzkouší pod vedením dospělých, jak zacházet s nářadím (například s pilou, vrtačkou, šroubováky, kladívky apod.). Děti si po každé dílně odnesou pěkný výrobek, jako například krmítko, lodičku, dřevěnou truhlu apod.

Kontakt: katerina@nesedimsousedim.cz nebo 702 816 476

Cena: 400 Kč/1 workshop