Co děláme

V Nesedím, sousedím nabízíme široké spektrum kroužků, které jsou určené dětem různých věkových skupin.

Pro mladší děti:

POHÁDKA Z PROMÍTAČKY S VÝTVARNOU DÍLNOU (1x měsíčně v pondělí 17.00–18.30)

Pohádky z promítačky DIAX jsou oblíbenou aktivitou pro nejmladší děti (0–5 let). Pohádky z promítačky kombinují promítání statických obrázků, čtení pohádky a hudební doprovod. Na pohádku vždy navazuje tematická výtvarná dílna, kde se děti učí různé výtvarné techniky.

Vedou a účinkují: Andula Hradilková, Nikolaj Rýfr, Michaela Dragounová

FÚFÚ BAND PRO MALÉ MUZIKANTY (každé úterý 15.00–15.45 hod začátečníci a 16.00–16.45 pokračující).

Fúfú band je dětský orchestr, ve kterém děti zpívají lidové a pentatonické písničky a doprovázejí je na pentatonické flétny a jiné nástroje. Orchestr je rozdělený na  mladší děti (od 5 do 6 let) a starší děti (od 6 do 10 let). Lektorky spolu s dětmi připravují i tematická vystoupení (Vánoce, masopust ad.) a vystupují i na sousedských akcích (např. Zažít Břevnov jinak).

Vedou: Olga Závadová a Orsi Sziranyi
Kontakt: ola.zavadova@gmail.com nebo 732788774

Pro starší děti:

BŘEVNOVSKÝ EXPRESS (každé úterý 14.30–16.30)

Břevnovský express je časopis, který připravují děti ve věku od 8 do 14 let během novinářsko-výtvarného kroužku. Děti se v rámci kroužku učí dělat vlastní reportáže, rozhovory, fotit, ilustrovat, tvořit videa a v neposlední řadě i vytvořit samotný časopis DIY cestou. Důležitou součástí kroužku je učení se novinářské praxi a práce s texty a grafikou. Břevnovský express vychází každé dva měsíce a děti jej v rámci kroužku připravují.
Vedou: Gabriela Kovaříková (výtvarnice) a Magda Jiřička Stojowska (dramaturgyně, režisérka). 
Kontakt: stojowska@gmail.com nebo 702 816 476

DÍLNA MUŽI DĚTEM (1x měsíčně v sobotu 9.30–12.30)

Dílna muži dětem je dílna pro děti ve věku od 6 do 14 let, během níž místní otcové učí děti, jak zacházet s nářadím (například s pilou, vrtačkou, šroubováky, kladívky apod.). Děti si po každé dílně odnesou pěkný výrobek, jako například krmítko, lodičku, dřevěnou truhlu apod.

Vedou: Janek Kotecký a Lukáš Kovář

Kontakt: stojowska@gmail.com nebo 702 816 476

NEPOŘÁDNÉ DÍTĚ (každý čtvrtek 15.00–16.30)

Divadelně-výtvarný kurz pro děti ve věku od 8 do 13 let. Pracujeme zde s principy autorského divadla s použitím různých výtvarných technik. Děti společně vytváří scénář, pracují s kamerou, učí se herecké práci a vytváření scénografických prvků. Cílem kurzu je rozvoj imaginace a jejího uplatnění v každodenních situacích. Imaginaci přitom nechápeme pouze jako moment snění o nemožných scénářích, ale jako způsob, jak kreativně i kriticky přistupovat ke světu kolem sebe. Jedině pokud jsme schopni představit si jiné verze světa, ve kterém žijeme, jsme schopni v něm něco změnit, být jeho aktivní součástí.

Každé pololetí končí prezentací společného projektu. V minulých letech skupina Nepořádné dítě prezentovala svoje práce v Nesedím, sousedím, na scéně Dlabačov či v Kaštanu. Připravila projekty: „Zpívající mandle aneb jak to bylo doopravdy s Ester Ledeckou“, „Břevnovskou sousedskou bojovku“, „Lovci duchů!“. 
Kurz vedou: Eva Koťátková (výtvarnice) a Magda Jiřička Stojowska (režisérka, dramaturgyně).
Informace a přihlášky: stojowska@gmail.com anebo tel. 773 283 480