Nemísta měst. Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst.

Eseje, kapitoly, povídková zastavení nad neatraktivními a rozporuplnými místy ve městech, která se ale přesto stávají součástí našich životů a domovů.

Anna Beata Háblová

2019

Host

KEK 021

Město

Urbanismus

Podobné tituly

Scott Kellogg - Stacy Pettigrew

Toolbox for sustainable city living (a do-it-yourself guide)

Toby Hemenway

Ekosystémy měst budoucnosti

Radka Pokorná - Lucie Matoušková Lankašová - Soňa Valčíková - Anita Blahušová

Pěstujeme ve městě

Michala Hrnčiarová

Balkón jako zahrádka

kolektiv autorů

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

Osamu Okamura

Město pro každého

Martin Rasper

Urban Gardening. Zahrady ve městě.

kolektiv autorů

Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí

Emma AdBageová

Ďolík

Radan Haluzík

Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.